Camp Elèctric

En física, el camp elèctric és el camp generat per un objecte carregat elèctricament, aquest camp genera una força que actua sobre d'altres objectes també carregats elèctricament. El concepte de camp elèctric va ser introduït per Michael Faraday.

El camp elèctric és un vector que en unitats del SI, s'expressa en newton per coulomb (N C-1) o, de manera equivalent, en volt per metre (V m-1). Els camps elèctrics es creen al voltant de qualsevol càrrega elèctrica.